‘Elke morgen zal ik alle goddelozen ombrengen’ (Psalm 101)

Het bootje van Bea van O.

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 101. In het Oude Testament hielden ze niet zo van halve maatregelen, een ‘beetje geloven’ en ander halfslachtig gedoe, dat nu valselijk wordt uitgelegd als ‘ik ben van het midden’. De middenweg is geen set verwaterde standpunten, maar een mentaliteit.

Dus als de nieuwe koning van het land zijn regeringsverklaring afkondigt om getuigenis te geven als rechtvaardig heerser, dan ziet die er ongeveer zo uit, als Psalm 101. Leugen, laster en goddeloosheid, kortom de milieu & klimaatmaffia, daar had de rechtvaardige heerser naar Bijbels voorbeeld een broertje dood aan.

Farmers Defence Force was op de Bezuidenhoutse Weg, zicht op de Malietoren

Letterlijk.

Die zou Hij afzinken in een container in de Noordzee, al dat Postcodeloterij-tuig van de milieu/klimaatmaffia, deugmensen waarbij niet enig goeds zit. Als massawoordenaar kun je dat zo schrijven. Pure lustwoord. Dat is ‘radicaal’ noch ‘extreem’, het is de realiteit. Ik heb vele milieuclubmensen ontmoet, er zit niet 1 integer waarheidslievend mens bij.

Je bent niet ‘gematigd’ wanneer je de eigen positie homeopathisch verdunt, ver-onduidelijkt, opdat niemand aanstoot aan je zou nemen. Wie geen vijanden heeft kan ook geen echte vrienden hebben.

Nou ik ben wel voor un goed muljeuhm maaarrrr.. Alsof je zo’n ‘Bewuste Boer’ hoort praten, van de LTO-campagne, over de Wij Boeren Bewust Hashtag. Wij boeren schuldbewust. De schuldbewuste boer, die het proza van de wederpartij kopieert in de hoop minder hard afgeknepen te worden uit naam van de stikstofleugen en de CO2-leugen.

Omdat de LTO de boeren uitleverde aan de met de SER en het linkerdeel van LNV verweven milieumaffia.

Dan kies je de valse positie, vanuit het idee dat je vijand uit mensen bestaat die nog enige moraliteit en integriteit bezitten. Nee, bij milieuclubs zit niet enig goed mens. Nul. Het is zij OF jij, want zo staan zij in het dossier.

Den Haag

Je kunt die Psalm 101 overigens ook vergeestelijken, en op jezelf toepassen. Dus dat je iedere dag opnieuw uit jezelf verwijdert wat niet van God is, wat vals is, onoprecht. Als je koning over je geest wilt blijven, in plaats van dat je de rotting toelaat, slaaf wordt van ‘de omstandigheden’. In De Abdij hangen daarom ook twee beelden, links die van opbouw, rechts die van afbraak.

Ik zal zingen van goedertierenheid en recht,
voor U zal ik psalmen zingen, HEERE.
Ik zal verstandig handelen, op de volmaakte weg.

Wanneer zult U tot mij komen?
Ik zal binnen mijn huis wandelen
met een oprecht hart.

Ik zal mij geen verdorven praktijken
voor ogen stellen.

Ik haat wat de afvalligen doen,
hun daden zullen zich niet aan mij hechten.

Het slinkse hart zal ver van mij weggaan,
de kwaaddoener zal ik niet kennen.

Zie je, de Psalmist stelde al dat het linkse hart ver van mij zal weggaan. Als rechts ‘goed’ is, hoe goed is extreem rechts dan wel niet? Ook mag je wel degelijk je walging uitspreken over de valsigheid der deugmensen waarbij niet enig goeds zit. De Psalmist ‘haat wat afvalligen doen’, de zelfaanbidders, deugmensen en hun ‘betere wereld’ voor zichzelf.

Wie zijn naaste in het geheim lastert,
hem zal ik ombrengen.
Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart,
hem zal ik niet verdragen.

Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land,
opdat zij bij mij zullen zitten.
Wie op de volmaakte weg gaat,
die zal mij dienen.

Wie bedrog pleegt,
zal binnen mijn huis niet verblijven.
Wie leugens spreekt,
zal voor mijn ogen geen stand houden.

Elke morgen zal ik
alle goddelozen in het land ombrengen,
door allen die onrecht bedrijven,
uit de stad van de HEERE uit te roeien.

De Psalmist is dus een lustwoordenaar, die weet dat je een land niet op orde krijgt met nog meer pappen en nathouden.Praat kortom niet als mensen die niet begrijpen wat ‘de middenweg’ is, die dan stellen ‘nou ik ben best voor een goed muljeuh, maaaarrrr’.

Het milieu is niet God’s creatie, ‘het milieu’ net als ‘het klimaat’, maar een menselijke constructie. Een Frame om andere mensen in gevangen te zetten. De middenweg is ook niet een set afgezwakte standpunten (een typische modernistische idiotie), maar een mentaliteit en houding van beheersing en assertieve energie.

Net als bij hondentraining, zo werkt het ook bij mensen. Je ontmoet immers zelden mensen die zich via de rede overtuigen laten. Mensen laten zich overtuigen door autoriteit.

We bidden vandaag voor Koning Willem Alexander, dat hij de broek weer aan mag krijgen in het Koningshuis en dit land van Mark Rutte en zijn maffia verlost.