‘uw jeugd vernieuwd als die van een arend’ (Psalm 103)

Steenarend, veel koninklijker

De Psalm van de dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 103, een aan David toegeschreven loflied. Als je dat kunt zingen, dan zit het weer helemaal goed met je leven, in tegenstelling tot gisteren bij 102 toen de psalmist in de put zat. Nou ja, iedereen heeft z’n dag wel eens niet, ook de Heere niet in de Bijbel. Dan lijkt Hij meer kort aangebonden dan anders. En als die dag is als duizend jaar zit je als volk mooi met de gebakken Heere.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.

Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,

Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Oftewel, als je een God aanschaft, koop De Heere. In deze Psalm is Hij plots niet rancuneus en jaloers, met een olifantengeheugen over je zonden, net als bij een vrouw die nog herinnert dat je toen op dat tijdstip in die ruimte dat zei en dat is ze nog niet licht vergeten, sparend tot het er ineens bij een volkomen onverwacht moment in volle glorie uitkomt.

Maar Hij vergeeft zelfs al je ongerechtigheid. Alsof Hij daar dan soms ook weer in doorschiet:

De HEERE doet rechtvaardige daden
en recht aan alle onderdrukten.

Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.

Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.

Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

…de steenarend

Laten we hopen dat Hij ons niet naar onze zonden doet, en vergeldt naar onze ongerechtigheden. Dan kon hij met bijna iedereen korte metten maken. Verder lezen we hier nog hoe hoog de hemel boven de aarde is verheven. Die hemel heeft nog de betekenis van voor Descartes, geen ‘ruimte’ (3D) maar Hemel, ons omringend.

Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

Het paardenbloemenveld

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.
Maar de goedertierenheid van de HEERE
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.

Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,

voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.

De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.

Loof de HEERE, u, Zijn engelen,
sterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Loof de HEERE, al Zijn legermachten,
dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.

Loof de HEERE, al Zijn werken,
op alle plaatsen van Zijn heerschappij.
Loof de HEERE, mijn ziel!

Rechtse Hippie knuffelt Oude Friese Eik, met zadeldaktoren

De Bijbel stelt dat God daadwerkelijk zich met 1 volk in de geschiedenis ging bemoeien. Een club mensen die Hij apart hield van de rest, een stel apartelingen. Waarom hij De Friezen dan niet als uitverkoren volk koos, dat zullen we Hem nog eens vragen. Die konden nog niet zo goed schrijven, en Hij had notulisten nodig om van Hem te getuigen.

De Joden wel.

Zodat wij als Friezen nu nog Psalmen kunnen lezen, zingen en deel van het Nieuwe Verbond mogen zijn. Dat wij van Farao Rutte verlost worden, dat de Zuiderzee zich in twee splijt, waarna Rutte’s Klimaatmaffia verzwolgen wordt.

…Misschien is er nu wel een Nieuwste Testament nodig, alsof niet de Joden maar de Friezen God’s volk waren geweest.

Over racisme gesproken, ze verkopen zelfs Antivries in de winkel. Het anti-Friezisme steekt de kop op, we dienen het Discriminatiebureau van het Openbaar Ministerie in te lichten, dat Antivries uit de winkel gehaald wordt. Als je ook geen negerzoenen meer mag verkopen, dan mag zulk spul met zo’n kwetsende lading toch ook niet langer in de schappen liggen.